Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Tut đame mạo danh tỷ lệ die cao

TUT ĐAME MẠO DANH - DIE CAO
FAKE CLONE NHƯ VICTIM ( AVATAR, BÌA, NỔI BẬT, TIÊU ĐỀ )
ĐĂNG 5 ẢNH VICTIM : NĂM  2013 2015 2016
ĐĂNG 2 STT : 2010 2015
AVATAR : 1987
BÌA : 2000
KẾT BẠN VỚI BẠN VICTIM
ADD VỚI NÍCH 9 : GẮN SAO 🌟 + QUAN HỆ : BỐ/CON
BẬT 6 TAB KẾ BÊN
FAKE IP : tát gi ki xtan + NN Bengali = ( Hola, Safe, HMA, PROXY )
Báo cáo mạo danh (tôi) : Gửi
Cùng lúc gửi 7 tab luôn nha
Ra 7 noti tỷ lệ die cao (tùy ip)
CHẶN VICTIM
Nguồn : NNQ


CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây