Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
TUT ĐAME MẠO DANH - DIE CAO
FAKE CLONE NHƯ VICTIM ( AVATAR, BÌA, NỔI BẬT, TIÊU ĐỀ )
ĐĂNG 5 ẢNH VICTIM : NĂM  2013 2015 2016
ĐĂNG 2 STT : 2010 2015
AVATAR : 1987
BÌA : 2000
KẾT BẠN VỚI BẠN VICTIM
ADD VỚI NÍCH 9 : GẮN SAO 🌟 + QUAN HỆ : BỐ/CON
BẬT 6 TAB KẾ BÊN
FAKE IP : tát gi ki xtan + NN Bengali = ( Hola, Safe, HMA, PROXY )
Báo cáo mạo danh (tôi) : Gửi
Cùng lúc gửi 7 tab luôn nha
Ra 7 noti tỷ lệ die cao (tùy ip)
CHẶN VICTIM
Nguồn : NNQ


CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đâyTác giả: Nguyễn Ngọc Quí Đz
Ngày đăng: 03/10/2017 lúc 10/03/2017
Tổng số bình luận: 0

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời