Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
TUT ĐAME FAQ MẠO DANH
NGUỒN : QUÍ ĐZ
Blog Chuyên Chia Sẻ TUT Dame FAQ MD : www.nguyenngocquidz.tk
"
- Fake Clone ( Avatar, bìa, nổi bât, tiêu đề )
Avatar : 2012
BÌA : 2014
Có bạn chung
Fake ip thụy sĩ + NN trung quốc
Bật 4 tab kế
Báo cáo tài khoản mạo danh tôi " gửi "
Báo cáo tài Khoản giả mạo " gửi "
Làm sao cho ra 5 noti mạo danh
Yêu cầu đóng tài khoản 5 lần
Chặn victim
Ạc chính :
Báo cáo tài khoản giả mạo " gửi "
Yêu cầu đóng tài khoản 5 lần
Spam 10 ảnh lăng mạ, buôn bán ma túy
Ạc thường tỷ lệ die cao

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quí Đz
Ngày đăng: 02/10/2017 lúc 10/02/2017
Tổng số bình luận: 0

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời