Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Tut report mặc định faq md

fake 2-3 clone giống victim (avatar, bìa, nổi bật, tiêu đề) đăng 5 ảnh + stt của victim chỉnh năm 2012 ngày tháng năm sinh nếu có không có để 18-07-1996
Thành Phố hiện tại + quê quán : Valencia Tây Ban Nha
add bạn victim 2,3 đứa xong add với ních chính onl thường xuyên gắn sao vàng 2 ních qua lại
fake ip Tông-ga + nn hongkong
báo cáo tài khoản mạo danh người tôi biết - điền tên fake - gửi
báo cáo tài khoản giả mạo - gửi
ạc fake
bật 3 tab kế : báo cáo tài khoản mạo danh tôi - gửi ( cùng lúc bấm 4 tab nha )
báo cáo tài khoản giả mạo - gửi
yêu cầu đóng tài khoản 5 lần

dồn thêm 13t 14t

link 13t : 
tại đây
link 14t : tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây