Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Tut ríp faq mạo danh - mới

fake 3 clone giống victim ( không có ngày sinh fake 01-01-1987 ) đăng 5 ảnh chỉnh sửa 2014 3 stt chỉnh sửa 2010 2015 2017
avatar + bìa chỉnh 2008 hoặc 2009 ( để chế độ mọi người all nha )
có bạn chung 5-10 đứa , add với ních ních đã verify (767,333,237,429) hoặc đã unlock faq mạo danh
ạc chính gắn sao vàng với ạc fake + để quan hệ anh/em (chỉnh sửa ngày sinh 01-02-1987)
fake ip nam dương + nn trung quốc
báo cáo tài khoản giả mạo + mạo danh tôi ( gửi )
yêu cầu đóng tài khoản
3 clone fake : fake ip nam dương + nn trung quốc
báo cáo tài khoản mạo danh tôi - gửi ( báo cáo tài khoản giả mạo )
thoát ạc ra: fake ip pháp + nn pháp
vào link : 097
điền thông tin victimchọn 9 yesr
phần bổ sung : Cette ligne de temps m'imposant et mes amis. Et il fournit de fausses informations sur la date de naissance pour enregistrer votre compte facebook. Je pense que c'est une ligne de temps de l'un bébé de 9 ans, Le père du compte a confirmé compte de ces enfants de 9 ans. J'espère que Facebook ce compte a désactivé pour Facebook devenant plus sûr et il est fidèle aux conditions d'utilisation facebook. -Merci l'équipe de Facebook
dùng 3 clone fake report link trên + link (791)
tut viết by : Nguyễn Ngọc Quí
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây

ẢNH MINH HỌA DẠNG FAQ MẠO DANH