Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Tut Report FAQ MD (808)

TUT ĐAME FAQ MD 808
fake clone giống victim = SĐT + 5 Mail ( xác nhận mã all )
Mail Ảo ( TEMP MAIL ) SĐT ẢO ( TEXTNOX )
đăng 10 ảnh victim : năm 2012 2013 2015
5 STT : 2010
Avatar + bìa : 2009
fake ip Đan mạch + NN trung quốc
Báo cáo tài khoản mạo danh (tôi)
yêu cầu đóng tài khoản
Thoát ạc ra
Vào : link report
Chon theo thứ tự : 3 2 1
Tự điền thông tin ,
Phần bổ sung :

你好Facebook的团队,我想谈谈假冒我的名字欺骗的帐户问题。大约一个小时前,我看到一个看起来像我的信息的帐户,我怀疑这个神秘的账户持有人滥用我的名字抓住我最重要的数据。太担心我整天都病了,我不希望这种情况再次发生,因为这是Facebook清洁环境中世界上最大的网站,我需要团队一方的帮助Facebook支持干预从Facebook社区删除此个人页面。
 - 删除链接URL:(link victim)
真诚感谢Facebook支持团队!
Úp cmnd lên gửi
gửi 5 mail, cách rẹp mail
Chọn mặt buồn nhất : điền ( 你好Facebook的Facebook,这个帐号欺骗我的名字,这个Facebook的用户已经冒充了我 )
Gửi
Mở Trường Hợp Này :
Tc : 你好Facebook的团队,我想谈谈假冒我的名字欺骗的帐户问题。大约一个小时前,我看到一个看起来像我的信息的帐户,我怀疑这个神秘的账户持有人滥用我的名字抓住我最重要的数据。太担心我整天都病了,我不希望这种情况再次发生,因为这是Facebook清洁环境中世界上最大的网站,我需要团队一方的帮助Facebook支持干预从Facebook社区删除此个人页面。
 - 删除链接URL:(link victim)
真诚感谢Facebook支持团队!
ÚP CMND GỬI

lưu ý : không vào ạc fake khi victim chưa die, vào case nhớ fake ip lúc đame

TUT VIẾT BY : NNQ
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT