Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

TUT ĐAME APPS NGUYÊN THỦY - NNQ

Tut này chỉ áp dụng cho những ních 2017, mới tạo, tên giả thôi nha.....


dùng ních cổ 2012-2015
fake ip Chile Nn Indonesia
báo cáo 20-30 ảnh stt (buôn bán ma túy)
báo cáo tài khoản mạo - gửi fb
báo cáo trang cá nhân không đại diện cho người thực - gửi fb
Yêu cầu đóng tài khoản.
- tỷ lệ ra apps nt đối vs ních mới tạo rất cao (tùy ip nữa)
dùng ních cổ 2012-2015
fake ip Chile Nn Indonesia
báo cáo tài khoản mạo - gửi fb
báo cáo trang cá nhân không đại diện cho người thực - gửi fb
Yêu cầu đóng tài khoản.
- tỷ lệ ra apps nt đối vs ních mới tạo rất cao (tùy ip nữa)
TUT ĐAME APPS NT - NNQ
Ảnh Minh Họa