Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Tut rename tên ẩn

tut rename tên ẩn 1 chữ or 1 từ

cần 1 phôi cmnd hoặc 1 id card
Link ID Card : tại đây
Link PSD CMND : tại đây
tạo xong id card or cmnd, các bạn vào link rename - tại đây
điền tất cả thông tin : điền theo admin bên dưới nhé
Kí tự Noname( ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍)
Dòng 1 : điền Quí (các bạn dán kí tự trước 2 chữ *ui*)
Dòng 2 : điền Ngọc (dán kí tự trước chữ Ngọc)
Dòng 3 : điền Nguyễn (dán kí tự trước chữ Nguyễn)
Chọn 
THAY ĐỔI TÊN LỖI CHÍNH TẢ

Các bạn đính kèm CMND hoặc ID Card vừa tạo.
Ấn Gửi

TRƯỜNG HỢP BỊ ĐÓNG CASE TÊN VỀ TỪ 5-24H

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÓNG CASE TÊN VỀ TỪ 5P-1H

TUT ĐƯỢC RA LÒ LÚC : 21:12 11/01/2017

Vui lòng coppy ghi nguồn: NGUYỄN NGỌC QUÍ

ẢNH KHÔNG F5 - CÓ CASE VÀO CHECK NHA


LỜI KẾT


Chúc các bạn thành công
-----------------------------------------------------------tut viết by : Nguyễn Ngọc Quí

CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình  tại đây