Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Tut Report Checkpoint

Tut này chỉ áp dụng cho những ních 2017 tỷ lệ ra Apps 50% - còn đối với những ních 2014 2015 tỷ lệ ra Checkpoint 80% (tùy thuộc vào cách bạn báo cáo)

Hướng Dẫn Đame CheckPoitn Facebook
Ảnh Minh Họa

Các Bước Thực Hiện
Dùng 2 Clone (clone cổ càng tốt) đổi ngày tháng năm sinh thành 1979 →Fake IP Switzerland + NN Đài Loan
Báo cáo 10-30 Ảnh + STT (để cho facebook để ý trước đã) báo cáo xong stt + ảnh
Báo Cáo Tài Khoản Giả Mạo - Gửi
Báo Cáo Tài Khoản Phản Cảm Khiêu Dâm - Gửi
Yêu Cầu Đóng Tài Khoản - 3 Lần (có ra biệu tượng chọn cái buồn nhất )
điền tc : 這個Facebook用戶是假Facebook的帳戶
- đã test và die 2 thằng hacker (1 thằng 2014)

Hướng Dẫn Đame CheckPoitn Facebook
Ảnh Noti 2014
Hướng Dẫn Đame CheckPoitn Facebook
Ảnh Noti