Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Tut Report FAQ 13T

Fake ip thái lan + nn thái lan
Vào : Contact Report Tại Đây
- URL VICTIM
- TÊN VICTIM
- มันเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีของชุมชน Facebook
- บัญชีของเด็กนี้ไม่ได้ประกาศอายุที่ถูกต้องของเขาเมื่อการใช้งานและจุดประสงค์ที่จะเอาชนะการเปิดตัว Facebook
- การทุจริตบัญชีปลอมตัวเป็นความใกล้ชิดของฉัน
- เด็กที่อยู่ในขอบเขตของการจัดตั้ง Facebook
- ตรวจสอบและปิดการใช้งานบัญชี ขอบคุณ Facebook กลุ่ม
- GMAIL NÍCH BẠN (GMAIL CỔ CÀNG TỐT)
*ẤN GỬI*
~ Báo cáo tài khoản giả mạo - gửi
Càng nhiều clone tỷ lệ die cao
---------------------------------------------------------------------------------------
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình : Channel


Hướng Dẫn Report FAQ 13 Tuổi
Ảnh Minh Họa