Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Tut report faq mặc định mạo danh - 2017

fake clone giống all victim (avatar, bìa, nổi bật, tiêu đề) thành phố hiện tại + quê quán - Valencia Tây Ban Nha : ngày tháng năm sinh nếu có không có để 01-01-1992 : chỉnh avatar + bìa = năm 2009 - chê độ mọi người ... add bạn victim + ạc chính - Fake ip Malaysia + NN đài loan hoặc Lào : Báo cáo tài khoản mạo danh người tôi biết - điền tên fake - gửi : báo cáo tài khoản giả mạo - gửi * báo cáo 5 ảnh 5 stt * - ních fake : báo cáo tài khoản mạo danh tôi - gửi : báo cáo tài khoản giả mạo - gửi * báo cáo 5 ảnh 5 stt * Yêu cầu đóng tài khoản 10 lần
Ních fake Chặn Victim
- TUT VỪA ĐƯỢC RA LÒ VÀO LÚC T6. 23:50 03/11/2017
Lưu ý : Nên fake ip = HMA hoặc Safe IP Proxy *Check IP trước khi ríp*
BY : NGUYỄN NGỌC QUÍ

---------------------------------------------------------------------------------------
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình : tại đây