Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Tut Report FAQ MD (IP TÔ-GÔ)

Fake clone giống victim (avatar, bìa, nổi bật, tiêu đề,)
Đăng 5 ảnh victim chỉnh năm 2011 2013 2015
Avatar + bìa - 2009
Thành phố hiện tại + Quê Quán : Bắc Kinh
- có 3 bạn chung với victim
Fake ip Tô-gô + nn Trung Quốc
Báo cáo tài khoản mạo danh tôi - gửi
Báo cáo tài khoản giả mạo - gửi
Báo cáo 3 ảnh victim
Dồn thêm 13+ 14+
dùng ních 9 :
Fake ip trên
Báo cáo tài khoản giả mạo - gửi

---------------------------------------------------
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : http://www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình : Channel

ẢNH MINH HỌA