Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
Fake clone giống victim (avatar, bìa, nổi bật, tiêu đề,)
Đăng 5 ảnh victim chỉnh năm 2011 2013 2015
Avatar + bìa - 2009
Thành phố hiện tại + Quê Quán : Bắc Kinh
- có 3 bạn chung với victim
Fake ip Tô-gô + nn Trung Quốc
Báo cáo tài khoản mạo danh tôi - gửi
Báo cáo tài khoản giả mạo - gửi
Báo cáo 3 ảnh victim
Dồn thêm 13+ 14+
dùng ních 9 :
Fake ip trên
Báo cáo tài khoản giả mạo - gửi

---------------------------------------------------
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : http://www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình : Channel
ẢNH MINH HỌA

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Có 1 bình luận / Tut Report FAQ MD (IP TÔ-GÔ)

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời