Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Tut report mặc định faq md

fake clone giống victim = điện thoại - đăng 10 stt chinh năm 2015 Victim 3 ảnh victim chỉnh năm 2011 2013 2016 * Avatar 2008 + bìa* Thành phố hiện tại + quê quán : Valencia Tây Ban Nha
*Add với bạn victim = đt add với ních 9 * ạc chính ! Fake ip Vatican + NN uk * báo cáo tài khoản giả mạo + báo cáo tài khoản mạo danh người tôi biết - điên tên fake " gửi " Yêu cầu đóng tài khoản 3 lần
Ạc fake, fake ip Vatican nn uk = báo cáo tài khoản mạo danh tôi - gửi * báo cáo 5 ảnh, báo cáo tài khoản không phù hợp- gửi * yêu cầu đóng tài khoản 3 lần
Lưu ý : nếu 1 clone lâu die thì fake nhiều clone dồn dame nhá !!!
*NNQ*

---------------------------------------------------------------------------------------
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình : Channel