Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

TUT REPORT MẶC ĐỊNH FAQ MD DIE 3S - NNQ

TUT REPORT MẶC ĐỊNH FAQ MẠO DANH 3S - Nguyenngocquidz
Ảnh Minh Họa

Xin chào các bạn, hôm nay vô tình mò được ip nn đame mặc định faq md 3 chấm (báo cáo 3.. - 3s die) nên share cho các bạn. oki bắt đầu thôi

CHUẨN BỊ

Fake 1 clone giống victim
Có info thì fake không thì để : 01-01-1996
Thành phố hiện tại : Valencia Tây Ban Nha
Quê Quan : Valencia Tây Ban Nha
(hoặc khỏi cũng được - lúc đame mình không để)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TUT :

Đăng 5 ảnh victim chỉnh năm (2011) Avatar chỉnh năm 2010
Fake IP Tuvalu Nn Miến Điện (tải phần mềm fake ip : tại đây)
Ních 9 :

- Báo cáo trang cá nhân này - Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết - Người mà tôi biết - điền tên ních fake - bấm gửi
- Báo cáo tiếp - 
Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức - gửi
Khôi phục hoặc đóng tài khoản này - Đóng tài khoản này (3 lần)
Ních Fake :
- Báo cáo - 
Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết - Tôi - Gửi- Báo cáo tiếp - Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức - gửi
Khôi phục hoặc đóng tài khoản này - Đóng tài khoản này (3 lần)
Dân thường, chưa verify, die 3s
(đã test và die 3s - chưa kịp báo cáo bên ních fake - chỉ mới báo cáo mạo danh bên ních 9 là die)
- ID VICTIM DIE :
 khai.lanh.5682
TUT REPORT MẶC ĐỊNH FAQ MẠO DANH 3S - Nguyenngocquidz
Ảnh Minh Họa

LỜI KẾT

Tất cả các tut trên blog đã được test qua 1 lần thành công mới update lên đây, tut đame không die vì nó fix còn lại thì oki tất. Chúc các bạn thành công !
Đăng ký kênh hộ mình : tại đây