Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Tut report faq md 5s die

- Update Tut đame mới
fake clone giống victim, đăng 6 ảnh chỉnh năm 2012 đăng 4 stt chỉnh năm 2011 2013 2016 2017
Avatar chỉnh năm 1987 *Bìa 2006*Ngày sinh nếu có không có để : 01-01-1969. (1987)
*Thành phố hiện tại : Valencia Tây Ban Nha
*Quê Quán : Valencia Tây Ban Nha
Add với bạn của victim, add với ních 9*fake ip Syria nn Ấn Độ hoặc Miến Điện
Ạc chính : ... Yêu cầu đóng tài khoản 5 lần:
báo cáo tài khoản giả mạo *gửi*
Ních fake : báo cáo tài khoản mạo danh tôi *gửi*
Báo cáo tài khoản giả mạo *gửi*
- yêu cầu đóng tài khoản 5 lần
Báo cáo 3 ảnh 3 stt
Chặn victim
TUT VIẾT BY : NGUYỄN NGỌC QUÍ

---------------------------------------------------------------------------------------
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình : Channel