Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Tut report faq md - cho dân thường

fake 2 clone victim (avatar,bìa,nổi bật,tiêu đề)
- đăng 6 ảnh victim * chỉnh năm 2011 * ạc victim 2016 thì kiếm ảnh victim đăng từ năm 2016 - rồi chỉnh về 11-01-2016
- đăng 3 stt chỉnh năm 2010 2015 2016
Avatar - 1987*
Bìa - 2009*
Có bạn chung victim (bắt buộc) add với ních 9
Fake Ngôn Ngữ *Uzbek*
Báo cáo tài khoản mạo danh tôi ~ gửi
Báo cáo tài khoản giả mạo ~ gửi
Báo cáo 5 ảnh 5 stt
Chặn victim

Ạc chính : báo cáo tài khoản giả mạo *gửi*
Yêu cầu đóng tài khoản 6 lần (2 ạc)

---------------------------------------------------------------------------------------
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình : Channel