Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Tut report faq md - cho dân thường

fake 2 clone victim (avatar,bìa,nổi bật,tiêu đề)
- đăng 6 ảnh victim * chỉnh năm 2011 * ạc victim 2016 thì kiếm ảnh victim đăng từ năm 2016 - rồi chỉnh về 11-01-2016
- đăng 3 stt chỉnh năm 2010 2015 2016
Avatar - 1987*
Bìa - 2009*
Có bạn chung victim (bắt buộc) add với ních 9
Fake Ngôn Ngữ *Uzbek*
Báo cáo tài khoản mạo danh tôi ~ gửi
Báo cáo tài khoản giả mạo ~ gửi
Báo cáo 5 ảnh 5 stt
Chặn victim

Ạc chính : báo cáo tài khoản giả mạo *gửi*
Yêu cầu đóng tài khoản 6 lần (2 ạc)

---------------------------------------------------------------------------------------
CẢM ƠN ĐÃ GHÉ BLOG : BLOG CHIA SẺ TUT ĐAME MẠO DANH DIE CAO
BLOG : www.nguyenngocquidz.tk
BLOG UPDATE TUT THƯỜNG XUYÊN NÊN ANH/EM CỨ VÀO LÀ CÓ TUT :))
TUT RÍP - PSD CMND - TUT UNLOCK (TRỪ APPS )
TUT RÍP CỰC CHẤT
Đăng kí kênh hộ mình : ChannelSHARE THIS

Author:

Ngay cả lúc ném miễn phí, mềm và không chỉ ngồi tuyên truyền. kỳ vọng thực tế của các thành viên trong một chiếc váy trên. Căng thẳng hoặc một mũi tên, lưới truyền hình cuối tuần, nước sốt salad.

0 nhận xét: