Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

Tut Unlock Checkpoint 72h

Tut này áp dụng cho những ních Noname or Tên 1 Chữ Tên Giả 's
---------------------------------------------------------------------------------------
Đăng nhập ạc vào facebook = điện thoại
Úp ảnh avatar hoặc ảnh trong album miễn sao ảnh úp có trên ních bạn là được
- bấm gửi
- hóng về"
Đã test và về 100%
Đăng kí kênh hộ mình : Channel