Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

TUT UNLOOK FAQ MD CÂN INFO + CÂN SPAM LINK 429 BY HECCU HÙNG DZ

CPI 1 CMND VỚI AC, MÀ ĐÃ BỊ SPAM 429 THÌ CÁC BẠN CPI TRÙNG INFO NHA ( THẬT OR FAKE  - FAKE THÌ CHUẨN OR CHƯA FIX) 
B1 FAKR IP INDONESIA RỒI LOGI ACC VÀO
B2 CÁC BẠN ĐÃ LOGI HIỆN LÊN CÁI BẠN LIẺN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 
RỒI HIỆN RA 1 BẢNG KHÁNG NGHỊ
CÁC BẠN UP CMND ĐÃ CPI VÀO ( NẾU CMND DZ THÌ 1h - 2 NGÀY VỀ) 
DEMO CHO ANH EM

Share TUT Unlock FAQ MD Quên Info

HƯỚNG DẪN ANH EM UNLOOK FAQ MD QUÊN INFO 
B1 CPI 1 CMND TRÙNG TÊN - INFO CHÉM BẬY ( CMND THẬT CÀNG TỐT) 
B2 FAKE IP ÚC NN BUNGARI RỒI LOGI ACC DIE MD VÀO
LOGI XONG XUÔI CÁC BẠN DÁN LINK NÀY VÀO
https://bg-bg.facebook.com/help/contact/183190208381429
HIỆN RA 1 BẢNG CÁC BẠN UP CMND ĐÃ CPI LÊN 
B3 RA CASE..  CÁC BẠN K F5 CÂN TẦM 3 - 5P RỒI UP CMND LÊN LUÔN HOẶC SÀI 2 TAB NHA
HÓNG 5S - 1H ACC VỀ
DEMO 
Share TUT Unlock FAQ MD Quên Info
THE END TUT 
https://www.facebook.com/Be.Hung.3.Tuoi