Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Cách Tạo Trang Mã Hóa Code HTML Cho Blogger

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách tạo trang mã hóa code html đơn giản.

Cách Tạo Trang Mã Hóa Code HTML Cho Blogger

Cách Thực Hiện

Bước 1: Vào Blogger - Trang - Trang Mới - Chuyển sang chế độ soạn thảo HTML
Dán đoạn code bên dưới vào phần HTML
<b style="background: 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Arial, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; transition: all 0.3s ease; vertical-align: baseline;">Các Bước Thực Hiện:</b>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;geneva&quot; , sans-serif; font-size: 15px;">Bước 1. Dán Code HTML Của Bạn Vào Khung Thứ Nhất.</span>
<span style="background-color: white; color: #333333; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;geneva&quot; , sans-serif; font-size: 15px;">Bước 2. Coppy Code Đã Mã Hóa Ở Ô Thứ Hai.</span>
<script type="text/javascript">
function $(esc_tool){
 return document.getElementById(esc_tool)
}
var char2entity = { "'" : '&#39;', '"' : '&quot;',  '<' : '&lt;', '>' : '&gt;',  '&' : '&amp;'};
function escape_entities(str) {
 var rv = '';
 for (var i = 0;i < str.length; i++) {
 var ch = str.charAt(i);
 rv += char2entity[ch] || ch;
 }
 return rv;
}
function do_escape(e){
 document.getElementById('escaped').value = escape_entities(e.value)
}
</script>
<textarea onchange="do_escape(this)" onkeyup="do_escape(this)" rows="10" style="font-family: ‘courier new’,monospace; height: 200px; width: 100%;"></textarea>
<h2 style="text-align: center;">
<span style="color: red; font-family: &quot;arial&quot; , &quot;helvetica&quot; , sans-serif; font-size: x-large;">CODE ĐÃ MÃ HÓA Ở DƯỚI:</span></h2>
<textarea id="escaped" onclick="this.select()" readonly="readonly" rows="10" style="font-family: ‘courier new’,monospace; height: 200px; width: 100%;"></textarea>
<div style="clear: both;">
</div>
<div class="clear">
</div>
Xuất bản và xem thành quả

lời kết

chỉ vài 1 bước thao tác là bạn có ngay trang mã hóa code cho riêng mình rồi.
Chúc các bạn thành công !