Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Cách Tạo Và Sử Dụng Thẻ Includable Trong Blogger Cho Những Người Chưa Biết

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách tạo và sử dụng thẻ includable trong Blogger đối với những bạn đã sử dụng Blogger lâu rồi thì tương đối sẽ dễ hiểu hơn đổi với những bạn chưa rành về Blogger thì hơi khó hiểu xíu nhưng không sao bài viết này mình sẽ làm rõ từng chi tiết cho mấy bạn chưa rành.

Cách Tạo Và Sử Dụng Thẻ Includable Trong Blogger Cho Những Người Chưa Biết

Cú pháp thẻ includable trong Blogger

- Lưu ý đầu tiền các thẻ includable chỉ có thể nằm trong những thẻ widget () và sử dụng ở trong đó, và trong thẻ includable này có thể gọi thẻ includable khác.
<b:includable id='Tên' var='Giá_Trị'>
  [Nội dung]
</b:includable>
id (Bắt buộc): Tên của includable, cần vì khi muốn sử dụng phải gọi tên nó ra
var (Tùy chọn): Giá trị hoặc dữ liệu truyền vào thẻ includable

Cách Tạo Và Sử Dụng Thẻ Includable Trong Blogger Cho Những Người Chưa Biết

Cách sử dụng

Khi muốn gọi thẻ includable đã tạo trước đó, ta sử dụng thẻ sau
<b:include name='Tên' data='Giá_Trị'/>
Name (bắt buộc): là 'id' của thẻ includable
Data : giá trị được tạo ở thẻ include trên sẽ được chuyển qua để sử dụng ở đây, bạn có thể tùy ý đặt tên

- Ví dụ ở đây mình sẽ lấy ra tiêu đề bài viết và địa chỉ url của bài viết đó bằng cách sử dụng nhiều các hàm includable
<b:includable id='main' var='top'> //Thẻ này có trong mọi template, nó là nơi thêm vào bài viết nhận xét.
  <b:loop var='i' values='posts'> //Mình sẽ nói về cái loops này ở bài khác :)
   <b:include name='kslzone' data='i'/>
  </b:loop>
</b:includable>

<b:includable id='kslzone' var='p'>
  Title: <data:p.title/> // Bài khác luôn nhé :)
  <b:include name='showURL' data='p.url'/>
</b:includable>

<b:includable id='showURL' var='u'>
  <data:u/>
</b:includable>
Thực sự là rất khó hiểu ở cái var, và data phải không, đơn giản nó chỉ là biến bạn tạo ra để gọi dữ liệu thôi, và cái dữ liệu nó thì tùy thuộc vào widget mà thẻ includable này nằm trong

Thực sự chúng không cần thiết đối với nhiều người, vì nội dung bên trong thẻ includable có thể không liên quan đến lập trình bên trong Blogger, các chỉ cần sử dụng nó một cách đơn giản như sau, ví dụ mình chèn một đoan code html vào đầu widget blog
<b:includable id='main' var='top'> //Thẻ này có trong mọi template, nó là nơi thêm vào bài viết nhận xét
   <b:include name='kslzone'/>
</b:includable>
<b:includable id='kslzone'>
 Code html của bạn
</b:includable>
Ví dụ khác mình đã áp dụng thủ thuật tạo thẻ includable ở 2 bài viết này

Thêm quảng cáo xuống dưới bài viết đầu tiền Blogger
Hướng dẫn đặt quảng cáo trong bài viết cho Blogger
Nếu bạn muốn gộp 2 cái quảng cáo này thành một đoạn mã thì bạn làm như sau, bạn tao ra một thẻ includable là
tìm thẻ này <b:includable id='main' var='top'> và chèn trước nó
<b:includable id='quangcao'>
 ĐẶT MÃ QUẢNG CÁO CỦA BẠN VÀO ĐÂY
</b:includable>
Thay thể 2 nội dung quảng cáo ở 2 bài viết đó bằng
<b:include name='quangcao'/>

Tổng kết

tất nội dung ở trên là cách tạo và sử dụng thẻ includable cho bạn nào chưa biết nó.
Chúc các bạn thành công !
Nguồn bài viết : kslzone