Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Tài liệu học AI, Photoshop 2017 dành cho người mới bắt đầu

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ flie học Illustrator, Photoshop, Animate 2017 thông qua bài tập thực tế file bao gồm 57 video.

Tài liệu học AI, PTS, AN cho người mới bắt đầu
Tài liệu học AI, Photoshop 2017 dành cho người mới bắt đầu

Tải File bên dưới