Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Kiếm tiền online với link rút gọn 123Link uy tín tại Việt Nam

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách kiếm tiền với link rút gọn 123Link

Kiếm tiền với link rút gọn 123link uy tín hàng tại Việt Nam
Ảnh Trang Chủ 123Link
Bước 1: vào 123Link
Bước 2: Bấm MY ACCOUNT or TÀI KHOẢN
Kiếm tiền với link rút gọn 123link uy tín hàng tại Việt Nam
Bước 3: Nếu có tài khoản Google thì đăng nhập bằng tài khoản Google (không có thì đăng ký,tại đây)
Kiếm tiền với link rút gọn 123link uy tín hàng tại Việt Nam
Bước 4: Cách sử dụng 123Link, sau khi đăng nhập vào 123Link thì các bạn bấm New Shorten Link hoặc Rút Gọn Link Mới.
Kiếm tiền online với link rút gọn 123Link uy tín tại Việt Nam
Bước 5: Tạo link rút gọn cho link bạn cần rút gọn.
Kiếm tiền online với link rút gọn 123Link uy tín tại Việt Nam
nhập vào theo hướng dẫn ảnh trên, sau đó bấm Rút gọn link.
Bước 6: kết quả sau khi Rút gọn link.
Xem bảng giá 1000click của 123Link: Tại đây