Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Bộ Meta SEO Open Graph & Twitter Cards Chuẩn SEO

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ Meta SEO Open Graph & Twitter Cards Chuẩn SEO

Bộ Meta SEO Open Graph & Twitter Cards Chuẩn SEO

Open Graph Meta

<!-- Open Graph Meta -->
<meta property="og:title" content="NGUYỄN NGỌC QUÍ ĐZ | Thủ Thuật Blog & Thủ Thuật Facebook" />
<meta property="og:description" content="Quí Đz" />
<meta property="og:url" content="https://www.nguyenngocquidz.tk/" />
<meta property="og:image" content="https://lh4.googleusercontent.com/--opWVrRytNg/Wt2jAu2AKeI/AAAAAAAAFG4/PKCXMcxG6C4p1JI7tiwYuza8v4kaH2GuQCK4BGAYYCw/s1600/Logo.png"/>

Twitter Cards

<!-- Twitter Cards -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:site" content="@nguyenngocquiTK">
<meta name="twitter:creator" content="@nguyenngocquiTK">
<meta name="twitter:title" content="NGUYỄN NGỌC QUÍ ĐZ | Thủ Thuật Blog & Thủ Thuật Facebook">
<meta name="twitter:description" content="Quí Đz">
<meta name="twitter:image" content="https://lh4.googleusercontent.com/--opWVrRytNg/Wt2jAu2AKeI/AAAAAAAAFG4/PKCXMcxG6C4p1JI7tiwYuza8v4kaH2GuQCK4BGAYYCw/s1600/Logo.png">