Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Bộ Meta SEO Open Graph & Twitter Cards Chuẩn SEO

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ Meta SEO Open Graph & Twitter Cards Chuẩn SEO

Bộ Meta SEO Open Graph & Twitter Cards Chuẩn SEO

Open Graph Meta

<!-- Open Graph Meta -->
<meta property="og:title" content="NGUYỄN NGỌC QUÍ ĐZ | Thủ Thuật Blog & Thủ Thuật Facebook" />
<meta property="og:description" content="Quí Đz" />
<meta property="og:url" content="https://www.nguyenngocquidz.tk/" />
<meta property="og:image" content="https://lh4.googleusercontent.com/--opWVrRytNg/Wt2jAu2AKeI/AAAAAAAAFG4/PKCXMcxG6C4p1JI7tiwYuza8v4kaH2GuQCK4BGAYYCw/s1600/Logo.png"/>

Twitter Cards

<!-- Twitter Cards -->
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<meta name="twitter:site" content="@nguyenngocquiTK">
<meta name="twitter:creator" content="@nguyenngocquiTK">
<meta name="twitter:title" content="NGUYỄN NGỌC QUÍ ĐZ | Thủ Thuật Blog & Thủ Thuật Facebook">
<meta name="twitter:description" content="Quí Đz">
<meta name="twitter:image" content="https://lh4.googleusercontent.com/--opWVrRytNg/Wt2jAu2AKeI/AAAAAAAAFG4/PKCXMcxG6C4p1JI7tiwYuza8v4kaH2GuQCK4BGAYYCw/s1600/Logo.png">

SHARE THIS

Author:

Ngay cả lúc ném miễn phí, mềm và không chỉ ngồi tuyên truyền. kỳ vọng thực tế của các thành viên trong một chiếc váy trên. Căng thẳng hoặc một mũi tên, lưới truyền hình cuối tuần, nước sốt salad.

6 nhận xét: