Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Cách Fix lỗi Blog không hiển thị thống kê (Stats1)

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách khắc phục không hiển thị thống kê (Stats1)

Cách thực hiện

Bước 1: Truy cập Blog ==> Chủ đề ==> Chỉnh sửa HTML
Bước 2: Ctrl + F ==> tìm đoạn code &lt;!--</body>--&gt; &lt;/body&gt;
Bước 3: thay đoạn code trên thành </body>