Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Cách Hack Rules of survival - Bản ImGui

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách Hack Rules of survival - Bản ImGui

Cách Hack Rules of survival - Bản ImGui

Các Tính năng:

  • Tele skill phím F1 bật tắt
  • wall hack nhìn xuyên tường
  • esp màu
  • khoảng cách mét
  • aimbot dí đề shift
  • đi xuyên tường dí đề phím G
  • Tele đang cập nhật
  • độn thổ đang cập nhật
  • chạy nước đang cập nhật

1. File Hack Imgui Ver2: 2. VC++: