Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ code đồng hồ thời gian.

CÁCH LÀM

Bước 1: Truy cập Blog ==> Thêm code bên dưới vào trước </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var _0x86c1=["\x63\x61\x6E\x76\x61\x73","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x42\x79\x49\x64","\x32\x64","\x67\x65\x74\x43\x6F\x6E\x74\x65\x78\x74","\x68\x65\x69\x67\x68\x74","\x74\x72\x61\x6E\x73\x6C\x61\x74\x65","\x62\x65\x67\x69\x6E\x50\x61\x74\x68","\x50\x49","\x61\x72\x63","\x66\x69\x6C\x6C\x53\x74\x79\x6C\x65","\x77\x68\x69\x74\x65","\x66\x69\x6C\x6C","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x52\x61\x64\x69\x61\x6C\x47\x72\x61\x64\x69\x65\x6E\x74","\x23\x33\x33\x33","\x61\x64\x64\x43\x6F\x6C\x6F\x72\x53\x74\x6F\x70","\x73\x74\x72\x6F\x6B\x65\x53\x74\x79\x6C\x65","\x6C\x69\x6E\x65\x57\x69\x64\x74\x68","\x73\x74\x72\x6F\x6B\x65","\x66\x6F\x6E\x74","\x70\x78\x20\x61\x72\x69\x61\x6C","\x74\x65\x78\x74\x42\x61\x73\x65\x6C\x69\x6E\x65","\x6D\x69\x64\x64\x6C\x65","\x74\x65\x78\x74\x41\x6C\x69\x67\x6E","\x63\x65\x6E\x74\x65\x72","\x72\x6F\x74\x61\x74\x65","\x66\x69\x6C\x6C\x54\x65\x78\x74","\x67\x65\x74\x48\x6F\x75\x72\x73","\x67\x65\x74\x4D\x69\x6E\x75\x74\x65\x73","\x67\x65\x74\x53\x65\x63\x6F\x6E\x64\x73","\x6C\x69\x6E\x65\x43\x61\x70","\x72\x6F\x75\x6E\x64","\x6D\x6F\x76\x65\x54\x6F","\x6C\x69\x6E\x65\x54\x6F"];var canvas=document[_0x86c1[1]](_0x86c1[0]);var ctx=canvas[_0x86c1[3]](_0x86c1[2]);var radius=canvas[_0x86c1[4]]/ 2;ctx[_0x86c1[5]](radius,radius);radius= radius* 0.90;setInterval(drawClock,1000);function drawClock(){drawFace(ctx,radius);drawNumbers(ctx,radius);drawTime(ctx,radius)}function drawFace(ctx,radius){var _0xaedcx6;ctx[_0x86c1[6]]();ctx[_0x86c1[8]](0,0,radius,0,2* Math[_0x86c1[7]]);ctx[_0x86c1[9]]= _0x86c1[10];ctx[_0x86c1[11]]();_0xaedcx6= ctx[_0x86c1[12]](0,0,radius* 0.95,0,0,radius* 1.05);_0xaedcx6[_0x86c1[14]](0,_0x86c1[13]);_0xaedcx6[_0x86c1[14]](0.5,_0x86c1[10]);_0xaedcx6[_0x86c1[14]](1,_0x86c1[13]);ctx[_0x86c1[15]]= _0xaedcx6;ctx[_0x86c1[16]]= radius* 0.1;ctx[_0x86c1[17]]();ctx[_0x86c1[6]]();ctx[_0x86c1[8]](0,0,radius* 0.1,0,2* Math[_0x86c1[7]]);ctx[_0x86c1[9]]= _0x86c1[13];ctx[_0x86c1[11]]()}function drawNumbers(ctx,radius){var _0xaedcx8;var _0xaedcx9;ctx[_0x86c1[18]]= radius* 0.15+ _0x86c1[19];ctx[_0x86c1[20]]= _0x86c1[21];ctx[_0x86c1[22]]= _0x86c1[23];for(_0xaedcx9= 1;_0xaedcx9< 13;_0xaedcx9++){_0xaedcx8= _0xaedcx9* Math[_0x86c1[7]]/ 6;ctx[_0x86c1[24]](_0xaedcx8);ctx[_0x86c1[5]](0,-radius* 0.85);ctx[_0x86c1[24]](-_0xaedcx8);ctx[_0x86c1[25]](_0xaedcx9.toString(),0,0);ctx[_0x86c1[24]](_0xaedcx8);ctx[_0x86c1[5]](0,radius* 0.85);ctx[_0x86c1[24]](-_0xaedcx8)}}function drawTime(ctx,radius){var _0xaedcxb= new Date();var _0xaedcxc=_0xaedcxb[_0x86c1[26]]();var _0xaedcxd=_0xaedcxb[_0x86c1[27]]();var _0xaedcxe=_0xaedcxb[_0x86c1[28]]();_0xaedcxc= _0xaedcxc% 12;_0xaedcxc= (_0xaedcxc* Math[_0x86c1[7]]/ 6)+ (_0xaedcxd* Math[_0x86c1[7]]/ (6* 60))+ (_0xaedcxe* Math[_0x86c1[7]]/ (360* 60));drawHand(ctx,_0xaedcxc,radius* 0.5,radius* 0.07);_0xaedcxd= (_0xaedcxd* Math[_0x86c1[7]]/ 30)+ (_0xaedcxe* Math[_0x86c1[7]]/ (30* 60));drawHand(ctx,_0xaedcxd,radius* 0.8,radius* 0.07);_0xaedcxe= (_0xaedcxe* Math[_0x86c1[7]]/ 30);drawHand(ctx,_0xaedcxe,radius* 0.9,radius* 0.02)}function drawHand(ctx,_0xaedcx10,_0xaedcx11,_0xaedcx12){ctx[_0x86c1[6]]();ctx[_0x86c1[16]]= _0xaedcx12;ctx[_0x86c1[29]]= _0x86c1[30];ctx[_0x86c1[31]](0,0);ctx[_0x86c1[24]](_0xaedcx10);ctx[_0x86c1[32]](0,-_0xaedcx11);ctx[_0x86c1[17]]();ctx[_0x86c1[24]](-_0xaedcx10)}
//]]>
</script>
Bước 2: Thêm đoạn code bên dưới vào nơi bạn muốn hiển thị.
<canvas id='canvas'/>
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quí Đz
Ngày đăng: 29/04/2018 lúc 4/29/2018
Tổng số bình luận: 6

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Có 6 bình luận/ Hướng dẫn cách tạo đồng hồ (clock) với javasrcipt cho Blog

 1. Trả lời
  1. bác đặt lại liên kết giúp tôi nhé... thấy bác thay template suốt...

   Tên hiển thị: Anh QUI-IT Network
   Mô tả:Chuyên viên phần mềm - phần cứng - mạng
   Link blog: https://www.duongngocqui007.cf

   Xóa

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời