Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Hướng dẫn tạo trang "Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML)" Cho Blog

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách tạo trang "Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML)" Cho Blog giống NGUYENNGOCQUIDZ.TK

Hướng dẫn tạo trang "Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML)" Cho Blog, cách tạo trang liên kết thẻ a cho blog
DEMO

Tác dụng:

 1. Tạo ra thẻ A (cho những bạn lười viết code)

Cách làm:

Bước 1: Truy cập Blogger ==> Chủ đề ==> Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Ctrl + F ==> Chèn đoạn code dưới vào sau ]]></b:skin>
.taolinkhtml{margin-top:30px;background:#355c7d!important; width: 703px; margin-left: 452px;}
Bước 3: Thêm đoạn code dưới vào trước thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// HTML links.
var urla = document.getElementById('link'),
 linkText = document.getElementById('text'),
 output = document.getElementById('output');
  outputc = document.getElementById('outputc');
 result = document.getElementById("result");
 var textCounta = 0;
  var textCountb = 0;

function link(urli,text) {
 return ' <a href="' + urli + '" target="_blank">' + text + '</a>';
}
function linkCode(urli,text) {
 return ' &lt;a href="' + urli + '">' + text + '&lt;/a>';
}
result.addEventListener('click', function() {
 output.innerHTML = link(urla.value,linkText.value);
 outputc.innerHTML = linkCode(urla.value,linkText.value);
});
urla.addEventListener('keyup', function() { 
 textCounta += 1;
});
linkText.addEventListener('keyup', function() {
 textCountb += 1; 
 if (textCounta >= 1 && textCountb >= 1) {
 result.style.visibility = "visible";
  }
});
//]]>
</script>
Bước 4: Vào trang ==> Trang mới ==> chuyển sang HTML và dán đoạn code bên dưới vô khung HTML.
<div class='taolinkhtml'>
<input id="link" placeholder="URL..."/>
<input id="text" placeholder="Nội dung link..."/>
<span id="result" class="result">Get Code</span>
<div id="resulted" class="resulted">
<h2>Kết quả</h2>
<div id="outputc" class="outputc left">
</div>
<div id="output" class="output left">
</div>
</div>
</div>
Xuất Bản và xem kết quả.

TỔNG KẾT

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách tạo trang. Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML) Cho Blog.
Chúc các bạn thành công. !