Google Drive direct download link generator

Trình tạo liên kết html

Get Code

Kết quả

"Theo dõi Nguyễn Ngọc Quí Đz thường xuyên để cập nhật các bài viết mới nhé"
Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách tạo trang "Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML)" Cho Blog giống NGUYENNGOCQUIDZ.TK
Hướng dẫn tạo trang "Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML)" Cho Blog, cách tạo trang liên kết thẻ a cho blog
DEMO

Tác dụng:

 1. Tạo ra thẻ A (cho những bạn lười viết code)

Cách làm:

Bước 1: Truy cập Blogger ==> Chủ đề ==> Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Ctrl + F ==> Chèn đoạn code dưới vào sau ]]></b:skin>
.taolinkhtml{margin-top:30px;background:#355c7d!important; width: 703px; margin-left: 452px;}
Bước 3: Thêm đoạn code dưới vào trước thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// HTML links.
var urla = document.getElementById('link'),
 linkText = document.getElementById('text'),
 output = document.getElementById('output');
  outputc = document.getElementById('outputc');
 result = document.getElementById("result");
 var textCounta = 0;
  var textCountb = 0;

function link(urli,text) {
 return ' <a href="' + urli + '" target="_blank">' + text + '</a>';
}
function linkCode(urli,text) {
 return ' &lt;a href="' + urli + '">' + text + '&lt;/a>';
}
result.addEventListener('click', function() {
 output.innerHTML = link(urla.value,linkText.value);
 outputc.innerHTML = linkCode(urla.value,linkText.value);
});
urla.addEventListener('keyup', function() { 
 textCounta += 1;
});
linkText.addEventListener('keyup', function() {
 textCountb += 1; 
 if (textCounta >= 1 && textCountb >= 1) {
 result.style.visibility = "visible";
  }
});
//]]>
</script>
Bước 4: Vào trang ==> Trang mới ==> chuyển sang HTML và dán đoạn code bên dưới vô khung HTML.
<div class='taolinkhtml'>
<input id="link" placeholder="URL..."/>
<input id="text" placeholder="Nội dung link..."/>
<span id="result" class="result">Get Code</span>
<div id="resulted" class="resulted">
<h2>Kết quả</h2>
<div id="outputc" class="outputc left">
</div>
<div id="output" class="output left">
</div>
</div>
</div>
Xuất Bản và xem kết quả.

TỔNG KẾT

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách tạo trang. Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML) Cho Blog.
Chúc các bạn thành công. !
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quí Đz
Ngày đăng: 28/04/2018 lúc 4/28/2018
Tổng số bình luận: 0

CHIA SẺ BÀI VIẾT CHO MỌI NGƯỜI:

Bấm Thông báo cho tôi để nhận tin khi admin trả lời