Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Hướng dẫn tạo trang "Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML)" Cho Blog

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách tạo trang "Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML)" Cho Blog giống NGUYENNGOCQUIDZ.TK
Hướng dẫn tạo trang "Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML)" Cho Blog, cách tạo trang liên kết thẻ a cho blog
DEMO

Tác dụng:

 1. Tạo ra thẻ A (cho những bạn lười viết code)

Cách làm:

Bước 1: Truy cập Blogger ==> Chủ đề ==> Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Ctrl + F ==> Chèn đoạn code dưới vào sau ]]></b:skin>
.taolinkhtml{margin-top:30px;background:#355c7d!important; width: 703px; margin-left: 452px;}
Bước 3: Thêm đoạn code dưới vào trước thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// HTML links.
var urla = document.getElementById('link'),
 linkText = document.getElementById('text'),
 output = document.getElementById('output');
  outputc = document.getElementById('outputc');
 result = document.getElementById("result");
 var textCounta = 0;
  var textCountb = 0;

function link(urli,text) {
 return ' <a href="' + urli + '" target="_blank">' + text + '</a>';
}
function linkCode(urli,text) {
 return ' &lt;a href="' + urli + '">' + text + '&lt;/a>';
}
result.addEventListener('click', function() {
 output.innerHTML = link(urla.value,linkText.value);
 outputc.innerHTML = linkCode(urla.value,linkText.value);
});
urla.addEventListener('keyup', function() { 
 textCounta += 1;
});
linkText.addEventListener('keyup', function() {
 textCountb += 1; 
 if (textCounta >= 1 && textCountb >= 1) {
 result.style.visibility = "visible";
  }
});
//]]>
</script>
Bước 4: Vào trang ==> Trang mới ==> chuyển sang HTML và dán đoạn code bên dưới vô khung HTML.
<div class='taolinkhtml'>
<input id="link" placeholder="URL..."/>
<input id="text" placeholder="Nội dung link..."/>
<span id="result" class="result">Get Code</span>
<div id="resulted" class="resulted">
<h2>Kết quả</h2>
<div id="outputc" class="outputc left">
</div>
<div id="output" class="output left">
</div>
</div>
</div>
Xuất Bản và xem kết quả.

TỔNG KẾT

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách tạo trang. Trình Tạo Liên Kết Thẻ A (HTML) Cho Blog.
Chúc các bạn thành công. !

SHARE THIS

Author:

Ngay cả lúc ném miễn phí, mềm và không chỉ ngồi tuyên truyền. kỳ vọng thực tế của các thành viên trong một chiếc váy trên. Căng thẳng hoặc một mũi tên, lưới truyền hình cuối tuần, nước sốt salad.

0 nhận xét: