Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2018

Hướng dẫn cách ngăn chặn bình luận từ ngữ thô tục bằng Javascript cho Blog

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách ngăn chặn những bình luận thô tục với JavaScript

Hướng dẫn cách ngăn chặn bình luận thô tục bằng Javascript, cách ngăn chặn những bình luận thô tục bằng js

Cách làm như sau

Bước 1: Truy cập Blog ==> Chủ đề ==> Chỉnh Sửa HTML
Bước 2: Thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function replaceText(){if(!document.getElementById){return;}
bodyText = document.getElementById("comments");
theText = bodyText.innerHTML;
theText = theText.replace(/lồn/gi, "*");
theText = theText.replace(/cặc/gi, "*");
theText = theText.replace(/buồi/gi, "*");
theText = theText.replace(/dái/gi, "*");
theText = theText.replace(/địt/gi, "*");
bodyText.innerHTML = theText;
}replaceText();
//]]>
</script>

Chỉnh sửa tùy ý

  1. Dấu (*) có thế chỉnh dấu theo ý các bạn.
  2. Nếu bạn muốn chặn thêm ngôn ngữ thô tục thì thêm đoạn code bên dưới vào trong đoạn JS bên trên
theText = theText.replace(/quidz/gi, "*");
ngay phần (quidz) là phần ngôn ngữ bạn muốn chặn

Lưu HTML và xem kết quả

Nguồn: tại đây