Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Hướng dẫn cách report ních facebook FAQ mạo danh trên điện thoại mới 2018

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách report mặc định faq mạo danh mới 2018 trên điện thoại

Tut report faq md, tut rip mặc định mạo danh, hướng dẫn cách report ních facebook FAQ mạo danh

Cách thực hiện

Bước 1: Dùng ních về năm 2010 2013
Bước 2: tải facebook life về
Tut report faq md, tut rip mặc định mạo danh, hướng dẫn cách report ních facebook FAQ mạo danh
Bước 3: Login ních cổ vào, fake all victim
Bước 4: báo cáo tài khoản mạo danh tôi.
Bước 5: báo cáo tài khoản giả mạo.
Bước 6: yêu cầu đóng tài khoản 10 lần.

Hóng...
Đã test die 1 ạc, chưa sài nhiều nên chưa fix nha...