Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Hướng dẫn chèn tiện ích Twitter cho blog

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách chèn tiện ích của Twitter cực đẹp cho blog nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi JS của nó sẽ làm độ load trang của bạn tụt xuống. mình không khuyến khích các bạn chèn vào blog.

Cách thực hiện

Bước 1: Vào Blogger - Bố cục - Thêm Tiện Ích - HTML/Javascript
Bước 2: Dán toàn bộ code bên dưới vào - Bấm Lưu
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/NguyenngocquiTk?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by NguyenngocquiTk</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Thay NguyenngocquiTk thành ID USER Twitter của bạn