Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Tạo nút button hiệu ứng cực đẹp cho Blogspot

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách làm nút button cực đẹp.
cách làm nút button cực đẹp cho blogspot tại nguyenngocquidz.tk

Cách thực hiện

Bước 1: Dùng CSS làm đẹp Button

Dán đoạn code bến dưới vào trước ]]></b
.bubbly-button {
 font-family: 'Helvetica', 'Arial', sans-serif;
 display: inline-block;
 font-size: 1em;
 padding: 1em 2em;
 margin-top: 100px;
 margin-bottom: 60px;
 -webkit-appearance: none;
 appearance: none;
 background-color: #ff0081;
 color: #fff;
 border-radius: 4px;
 border: none;
 cursor: pointer;
 position: relative;
 transition: transform ease-in 0.1s, box-shadow ease-in 0.25s;
 box-shadow: 0 2px 25px rgba(255, 0, 130, 0.5);
}
.bubbly-button:focus {
 outline: 0;
}
.bubbly-button:before, .bubbly-button:after {
 position: absolute;
 content: '';
 display: block;
 width: 140%;
 height: 100%;
 left: -20%;
 z-index: -1000;
 transition: all ease-in-out 0.5s;
 background-repeat: no-repeat;
}
.bubbly-button:before {
 display: none;
 top: -75%;
 background-image: radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 20%, #ff0081 20%, transparent 30%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 10%, #ff0081 15%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%);
 background-size: 10% 10%, 20% 20%, 15% 15%, 20% 20%, 18% 18%, 10% 10%, 15% 15%, 10% 10%, 18% 18%;
}
.bubbly-button:after {
 display: none;
 bottom: -75%;
 background-image: radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 10%, #ff0081 15%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%);
 background-size: 15% 15%, 20% 20%, 18% 18%, 20% 20%, 15% 15%, 10% 10%, 20% 20%;
}
.bubbly-button:active {
 transform: scale(0.9);
 background-color: #e60074;
 box-shadow: 0 2px 25px rgba(255, 0, 130, 0.2);
}
.bubbly-button.animate:before {
 display: block;
 animation: topBubbles ease-in-out 0.75s forwards;
}
.bubbly-button.animate:after {
 display: block;
 animation: bottomBubbles ease-in-out 0.75s forwards;
}

@keyframes topBubbles {
 0% {
  background-position: 5% 90%, 10% 90%, 10% 90%, 15% 90%, 25% 90%, 25% 90%, 40% 90%, 55% 90%, 70% 90%;
 }
 50% {
  background-position: 0% 80%, 0% 20%, 10% 40%, 20% 0%, 30% 30%, 22% 50%, 50% 50%, 65% 20%, 90% 30%;
 }
 100% {
  background-position: 0% 70%, 0% 10%, 10% 30%, 20% -10%, 30% 20%, 22% 40%, 50% 40%, 65% 10%, 90% 20%;
  background-size: 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%;
 }
}
@keyframes bottomBubbles {
 0% {
  background-position: 10% -10%, 30% 10%, 55% -10%, 70% -10%, 85% -10%, 70% -10%, 70% 0%;
 }
 50% {
  background-position: 0% 80%, 20% 80%, 45% 60%, 60% 100%, 75% 70%, 95% 60%, 105% 0%;
 }
 100% {
  background-position: 0% 90%, 20% 90%, 45% 70%, 60% 110%, 75% 80%, 95% 70%, 110% 10%;
  background-size: 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%;
 }
}

Bước 2: Dùng Script tạo hiệu ứng

Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>
<script>
var animateButton = function(e) {

 e.preventDefault;
 //reset animation
 e.target.classList.remove('animate');
 
 e.target.classList.add('animate');
 setTimeout(function(){
  e.target.classList.remove('animate');
 },700);
};

var bubblyButtons = document.getElementsByClassName("bubbly-button");

for (var i = 0; i < bubblyButtons.length; i++) {
 bubblyButtons[i].addEventListener('click', animateButton, false);
}
</script>

Bước 3: Cách sử dụng button

Khi các bạn viết bài thì các bạn chuyển qua chế độ soạn HTML và dán đoạn code bên dưới vào khung HTML.
<button class="bubbly-button">Click me!</button>
cách làm nút button cực đẹp cho blogspot tại nguyenngocquidz.tk

Bấm xuất bản và xem kết quả...

SHARE THIS

Author:

Ngay cả lúc ném miễn phí, mềm và không chỉ ngồi tuyên truyền. kỳ vọng thực tế của các thành viên trong một chiếc váy trên. Căng thẳng hoặc một mũi tên, lưới truyền hình cuối tuần, nước sốt salad.

14 nhận xét: