Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Chia Sẻ Source Code Bot Facebook 2018

222! Hello các bạn đã trở lại với site của mình thì mình là Quí đây thì hôm nay mình xin chia sẻ 1 bộ code bao gồm 5 chức năng dành cho Facebook rất là hay luôn vẫn còn hoạt động tốt...

chia sẻ bộ code bot chức năng facebook 2018 hoạt động còn rất tốt, code bot facebook 2018, code auto chức năng facebook 2018, code facebook 2018, code đọc tin nhắn facebook, code đếm tin nhắn facebook, code xem năm tạo ních facebook, get id facebook

Chức Năng

  1. Đọc Tin Nhắn
  2. Đếm Tin Nhắn
  3. Gửi Tin Nhắn
  4. Check Năm Tạo Nick
  5. Get UID Profile
Tất cả điều dùng bằng Access Tokens