Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Hướng dẫn chèn biểu tượng cảm xúc phiên bản mới nhất của facebook

Heyy dzô hello các bạn, đã lâu lắm rồi cũng gần 3 tháng rồi mình không có đăng bài vì lý do bận rộn công việc không có thời gian tiếp xúc máy tính nhiều nên không có ra bài cho anh em thì hôm nay mình đã trở lại và gần đây mình thấy facebook có thay đổi về biểu tượng cảm xúc (icon) mình thấy đẹp nên ngồi copy hình nó rồi chuyển thành code xuất hiện khi bạn gõ lệnh trong khung bình luận. Bắt đầu thôi

Cách thực hiện

Bước 1: Chèn đoạn code bên dưới vào trước </body>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>
<style>.nguyenngocquidz_emoticon {width: 20px; margin: -5px 0 0!important; vertical-align: middle;pointer-events:none}</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function replaceText(){if(!document.getElementById){return;}
bodyText = document.getElementById("comments");
theText = bodyText.innerHTML;
theText = theText.replace(/\/\=r/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t11/1/32/1f609.png'/>");
theText = theText.replace(/:\)\)/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td/1/32/1f605.png'/>");
theText = theText.replace(/;\)/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/32/1f60f.png'/>");
theText = theText.replace(/=\)\)/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8a/1/32/1f602.png'/>");
theText = theText.replace(/:\(\(/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfa/1/32/1f62d.png'/>");
theText = theText.replace(/&lt;3/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/32/2764.png'/>");
theText = theText.replace(/:v/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://2.bp.blogspot.com/-O8c-moq--9k/Wj9edQA0hXI/AAAAAAAAAdk/Uh4B-i7MUOstJ_xoUwPenrCYnl5lnDp4wCLcBGAs/s30/pac-man-emoji.png'/>");
theText = theText.replace(/:\)/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6/1/32/1f642.png'/>");
theText = theText.replace(/:\(/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2b/1/32/1f614.png'/>");
theText = theText.replace(/==/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/taa/1/32/1f613.png''/>");
theText = theText.replace(/:\*/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2f/1/32/1f618.png'/>");
theText = theText.replace(/:D/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t88/1/32/1f600.png'/>");
theText = theText.replace(/-_-/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta8/1/32/1f611.png'/>");
theText = theText.replace(/\^\_\^/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1/1/32/263a.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=s/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfe/1/32/1f4a9.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=ok/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t35/1/32/1f44c.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=hi/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t67/1/32/270c.png'/>");
theText = theText.replace(/\(y\)/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb6/1/32/1f44d.png'/>");
theText = theText.replace(/:p/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5b/1/32/1f61d.png'/>");
theText = theText.replace(/\(yy\)/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t37/1/32/1f44e.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=l/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tdc/1/32/1f61e.png'/>");
theText = theText.replace(/\:\-\)/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t9/1/32/1f601.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=hl/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8a/1/32/1f448.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=hr/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb/1/32/1f449.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=hup/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t46/1/32/261d.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=hd/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t9/1/32/1f447.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=clap/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb8/1/32/1f44f.png'/>");
theText = theText.replace(/\/=he/gi, "<img class='nguyenngocquidz_emoticon' src='https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbc/1/32/1f60d.png'/>");
bodyText.innerHTML = theText;
}replaceText();
//]]>
</script>
</b:if>
Lưu lại và ra thử bình luận rồi xem kết quả