Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Share khóa học ngôn ngữ lập trình C#

Khoá Học "Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# - Unica"

share khóa học toàn tập ngôn ngữ lập trình C#, dậy học ngôn ngữ lập trình C#, khóa học lập trình C#, tài liệu khóa học ngôn ngữ lập trình c#
  • Bạn sẽ học được gì
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
  • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
  • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
  • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
➡️Link Download: https://www.fshare.vn/file/SX5JZ37HJZ34
Nguồn: Nguyễn Duy - J2 Team