Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Tối ưu hóa thẻ tiêu đề h1 cho blogger/blogspot

Khi xây dựng website trên nền tảng blog hơn 90% các blog khi sử dụng logo hình ảnh sẽ bị lỗi không lấy tên blog ở trang chủ làm thẻ h1.

Tối ưu tiêu đề blog h1 cho blogspot

Do vậy đoạn code mà mình chia sẻ dưới đây sẽ làm cùng lúc 2 nhiệm vụ là tối ưu lỗi HTML5 tại logo và đặt lệnh điều kiện để nhận tiêu đề blog ở trang chủ làm thẻ h1, tiêu đề blog sẽ tự động đổi thành thẻ h3 khi ở bài viết. Lúc đó tiêu đề bài viết sẽ chuyển thành thẻ h1 để bạn có thể dễ dàng SEO bài viết hơn
Về phần tối ưu tên bài viết làm thẻ h1 sẽ được mình chia sẻ sau, bài này mình chỉ hướng dẫn tối ưu phần logo thôi.

Hướng dẫn tối ưu logo tiêu đề blogger

Bước 1: Đăng nhập vào blogger.com và chuyển đến phần chủ đề
Bước 2: Tìm đoạn code bên dưới
<img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>
Bước 3: thay tất cả đoạn code ở bước 2 bằng đoạn code bên dưới
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<h1 itemprop='name'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'>
<img expr:alt='data:title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:style='&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;'/><span style='display: none;'><data:blog.title/></span></a></h1>
<b:else/>
<h3 itemprop='name'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'>
<img expr:alt='data:title' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:style='&quot;height:&quot; + data:height + &quot;width:&quot; + data:width + &quot;display: block&quot;'/><span style='display: none;'><data:blog.title/></span></a></h3>

Kiểm tra kết quả

Kiểm tra: Bạn dùng tiện ích SEOquake và kiểm tra ở trang chủ. Tên blog đã được chọn làm thẻ h1 ở trang chủ và tự động chuyển thành thẻ h3 ở trang bài viết.
Nguồn: SEOmxh