Công Cụ Mã Hóa Code HTML

Các Bước Thực Hiện:
Bước 1. Dán Code HTML Của Bạn Vào Khung Thứ Nhất.
Bước 2. Coppy Code Đã Mã Hóa Ở Ô Thứ Hai.

CODE ĐÃ MÃ HÓA Ở DƯỚI: