Hiển thị các bài đăng có nhãn Check Mail Ẩn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Check Mail Ẩn. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Check Info Ẩn Facebook = Token

Check Info Ẩn Facebook = Token


Video : Check Info Ẩn Facebook = Token
ĐOẠN CODE : https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20uid,%20birthday%20FROM%20user%20WHERE%20uid%20IN%20(%20SELECT%20uid2%20FROM%20friend%20WHERE%20uid1%20=%20me()%20)%20ORDER%20BY%20rand()%20limit%205000&access_token= CHỖ NÀY LÀ TOKEN CỦA BẠN LƯU Ý LÀ CHŨ CUỐI TOKEN PHẢI CÓ DẤU + NHA

VÍ DỤ : CHỮ CUỐI TOKEN LÀ D+ VẬY NÓ MỚI HIỆN NHA

ANH EM BẬT FULL HD 720 LÊN XEM CHO RÕ NHA